Vasaraporaus

Vasaraporaus on erittäin käyttökelpoinen tekniikka ongelmalliseen sekamaahan, muuhun kovaan maaperään, kivikkoon sekä kallioon, joiden kohdalla muilla käytetyillä alitusmenetelmillä putken asentaminen on hankalaa tai mahdotonta.

Vasaraporaus teräsputkella

Vasaraporaus on tehokas ja varma alitusmenetelmä teräsputken asennukseen kovassa maaperässä. Paineilmalla toimiva vasara on sijoitettu poran kruunukärjen jälkeen teräsputken sisään. Poralaite työntää ja pyörittää porakärkeä kiinni maahan ja paineilmatoimisesti toimiva vasara kärjessä vasaroi tiivistä maata, kiviä ja kalliota pienemmäksi materiaaliksi.

Vasaran iskuvoima välittyy kruunukärkeen, sekä asennettavan teräsputken päähän. Iskevä vasarapää työntää putkea poratussa reiässä. Putken sisällä sijaitsevat siirtoruuvit tyhjentävät putken maa-aineksesta ja kuljettavat maa-aineksen porauskaivantoon.

Kysy lisää tästä tekniikasta tai pyydä tarjousta projektiinne:

Pietari Viitanen
+358 50 586 4081
pietari.viitanen@nordbos.com

Vasaraporaukset 406mm – 1220mm

Vasaraporamme HZR1200 mahdollistaa teräsputken porauksen seuraaville halkaisijoille:

 • 406mm
 • 508mm
 • 610mm
 • 815mm
 • 1016mm
 • 1220mm

Vasaraporaukset 168mm – 508mm

Vasaraporamme HZR400 mahdollistaa teräsputken porauksen seuraaville halkaisijoille:

 • 168mm
 • 219mm
 • 323mm
 • 406mm
 • 508mm

Vasaraporaukset 406mm – 1220mm

Vasaraporamme HZR1200 mahdollistaa teräsputken porauksen seuraaville halkaisijoille:

 • 406mm
 • 508mm
 • 610mm
 • 815mm
 • 1016mm
 • 1220mm

Vasaraporaukset 168mm – 508mm

Vasaraporamme HZR400 mahdollistaa teräsputken porauksen seuraaville halkaisijoille:

 • 168mm
 • 219mm
 • 323mm
 • 406mm
 • 508mm

Vasaraporaus ohjatulla tekniikalla kallioon

Ohjatulla vasaraporaustekniikalla pystyy tekemään tarkan ja suunnatun porareiän haluttuun kaatoon ja pituuteen. Vaatimuksena tekniikan käytölle on, että poraus suoritetaan puhtaaseen kallionperään jolloin teräsputkea ei tarvita porausreiän auki pysymistä varten. Poraus aloitetaan 165mm ohjatulla porausjärjestelmällä, jonka jälkeen porareikää avarretaan haluttuun halkaisijaan. Porareikää on mahdollista avartaa aina 1220mm asti. Kun haluttu reikäkoko on saavutettu avarruksen avulla, on reikään helppo sujuttaa esim. viemäriputki tms.

Kysy lisää tästä tekniikasta tai pyydä tarjousta projektiinne:

Pietari Viitanen
+358 50 586 4081
pietari.viitanen@nordbos.com

Kalustomme mahdollistaa vasaraporauksen ohjatulla tekniikalla kallioon seuraaville halkaisijoille:

165mm – 1220mm

Teräsputkijunttaus pehmeään maahan

Junttaus-tekniikka on erittäin käyttökelpoinen kaivamattoman tekniikan menetelmä, jossa ajetaan päästään avonainen teräskotelo- tai teräsputki maan läpi, käyttämällä lyöntivasaraan perustuvaa junttaa, juntattavan kappaleen perässä.

Juntta istutetaan juntattavan kappaleen perään sopivilla leuoilla, jonka jälkeen vasaran liike lyö juntattavan kappaleen maan sisään haluttuun pituuteen, halutussa ja ennalleen määritetyssä kaltevuudessa. Tekniikalla on mahdollista asentaa haluttu kappale vaakasuoraan, haluttuun kulmaan tai jossain tapauksissa jopa pystysuoraan. Maa-aines menee putken sisälle, ja kun haluttu pituus on saavutettu, maa-aines puhdistetaan esim. huuhteluauton avulla putken sisältä.

Teräskappaleet jatketaan kiinni toisiinsa hitsaamalla, kunnes haluttu pituus on saavutettu. Juntattavan putken pituus riippuu maaperästä, sekä putken halkaisijasta, näiden mukaan valitaan juntan koko. Juntattavien putkien halkaisijasta ja pituudesta riippuen valitaan työhön sopiva juntta.

Junttaus tekniikka on oivallinen tekniikka paikassa, jossa maaperä on helposti sortuvaa, juntan aiheuttama tärinä on pientä, jolloin sortumavaara on minimaalinen.

Tekniikka on käyttökelpoinen kohteissa joissa jotain muuta alitustekniikkaa käyttämällä, on vaarana että putki tai muu kalusto painuu maaperän pehmeyden takia.

Maaperän suhteen junttaus-tekniikka on omimmillaan pehmeissä, löysissä ja vähäkivisissä maaperissä. Esimerkiksi pehmeä savi, muu orgaaninen pehmeä maa-aines, siltti, löysä ja kova hiekka ovat optimaalisia käyttökohteita tälle tekniikalle.

Isommissa putkikoossa (yli 800mm) putken sisältä on mahdollista rikkoa yksittäiset maakivet, mutta tekniikkaa ei suositella kovin kivikkoiseen maastoon.

Kysy lisää tästä tekniikasta tai pyydä tarjousta projektiinne:

Pietari Viitanen
+358 50 586 4081
pietari.viitanen@nordbos.com

Juntattavien putkien pituudet: max. 80m asti.

Juntattavien putkien halkaisijat: 50mm – 4000mm

Onko sinulla alitusprojekti tiedossa?